Aj realitný maklér je len človek

Jednoduchý, každodenný život je pre mňa zdrojom pokoja a inšpiráciou práve paradoxne vždy pre nové nápady v podnikaní. Takou mojou rutinou je čítanie kníh. Ráno, keď je ešte v dome ticho a pokoj.

Momentálne čítam toto:

V knihách som sa stretol s rôznymi tzv. múdrosťami. Znejú veľa-krát ako klišé, ale … to je tá hladina, ktorá prináša priestor na vlastnú fantáziu. Vďaka nim som sa v praktickom živote naučil, že pravdy si vytvárame sami. Musím vám jednu pravdu – nepravdu predstaviť.

Hlúpy sa učí na svojich chybách a múdry na chybách iných.

No čo k tomu dodať. Verím, že to máte zažité úplne naopak.

Chyby sú malý zázrak – odkryjú to, čo si všimneme ako prvé. Je potrebné ich zažiť v biznise. (www.karieravrealitach.sk)

V realitnom svete je dôležité nebáť sa tých vlastných, ísť do situácií a nadobúdať skúsenosti. Nenechať sa odradiť. Môže niekto skúsenejší vysvetľovať rôzne modelové situácie napríklad z obhliadok, či skúsenosti s predávaním – to by malo byť tak, onak, nikdy nerob to, nechoď na to tak …, pochopenie príde  až po niekoľkých vlastných skúsenostiach a samozrejme i chybách.

Chyby, chyby, chyby … najdôležitejšie slovo tohto môjho blogu. Je podstatné si to osvojiť. Chyby sú zázrak.

Čo ale učím realitných maklérov je aj druhá strana mince. Nerobiť tú istú chybu viackrát.

To považujem za hlúposť.

Preto napíšem týchto pár riadkov uvedomenia si, čo je vlastne môj pohľad neostať v hlúposti a pokúsim sa priblížiť Vám to vo všeobecnosti. Pretože to neplatí len u nás ale malo by to byť základným pilierom v každej realitnej kancelárii. 

V súčasnej dobe sme svedkami veľmi rýchlo rozvíjajúcemu sa toku IT technológií, nových metód, foriem aj prostriedkov a s tým súvisiacimi zmenami aj v našej práci. Všetko plynie akosi rýchlo a tak je dôležité prispôsobiť sa a držať krok – teda samozrejme kto chce. Úvodné zaškolenie, prípadne školenia pre začiatočníkov nezabezpečia kontinuálny rast realitného makléra. Platí pravidlo ako aj v iných odvetviach, že vzdelávanie je stály, nikdy nekončiaci proces a je základným pilierom každej lepšej spoločnosti (realitnej kancelárie). 

Ak sa pozriem len do krátkej minulosti, vidím, že naši rodičia a prarodičia často len s úžasom sledujú ako funguje súčasná mládež no a my sa ani nenazdáme a tá mládež bude mať svoje rodiny a bude fungovať opäť trošku inak ako fungujem ja.

Otázka je teda jasná: chceš byť súčasťou progresu, alebo sa budeš len prizerať? Odpoveď je ešte jasnejšia: ak chcem byť súčasťou progresu, musím kráčať s tými najlepšími alebo ešte ináč: 

 = Ak sa chcem naučiť lietať, musím o to požiadať orla a nie sliepku =